Klára JOHÁNKOVÁ

Bachelor's thesis

Poslední Rožmberkové

The last Rosenbergs
Anotácia:
Tématem mé bakalářské práce jsou Poslední Rožmberkové. Rožmberkové pařili k nejmocnějším a nejvýznamnějším rodům jižních Čech. Jejich počátky sahají do 12. století. Zakladatelem rodu byl Vítek z Prčice, který podle legendy rozdělil svůj majetek mezi svých pět synů. Každá rodová větev v zastoupení jednoho ze synů Vítka z Prčice dostala vlastní rodové sídlo s vlastním erbem. Mezi nejznámější patří rodová …viac
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is the last Rosenbergs. The Rosenbergs were the most powerful and important families in southern Bohemia. Their origins date back to the 12th century. The founder of the family was Vítek of Prčice, which according to legend, divided his property among his five sons. Each family branch on behalf of one of the sons of Prčice Vítek got their own family residence with its …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Roman Kodet, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JOHÁNKOVÁ, Klára. Poslední Rožmberkové. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / odbor:
History Studies / Czech History

Práce na příbuzné téma