Mgr. Ladislav Baťalík, Ph.D.

Disertační práce

Kardiovaskulární rehabilitace u pacientů po akutní koronární příhodě

Cardiac rehabilitation in patients after an acute coronary event
Anotace:
Předložená dizertační práce přináší detailní popis kardiovaskulární rehabilitace, jejích účinků, aktuálního stavu a metod u nemocných po koronárních příhodách. Praktická část práce popisuje kontrolní studii nového dálkově řízeného technologicky asistovaného pohybového programu kardiovaskulární rehabilitace. Hlavním přínosem práce je předložení koncepce alternativního modelu kardiovaskulární rehabilitace …více
Abstract:
The presented dissertation provides a detailed description of cardiac rehabilitation, its effects, current status, and methods in patients after coronary events. The practical part of the work describes a controlled study of a new remotely controlled technologically assisted exercise program of cardiac rehabilitation. The main contribution of the work is to present the concept of an alternative model …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
  • Oponent: prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D., prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta