Ing. Barbora Kartáková

Bakalářská práce

Internetová marketingová komunikace ve firmě zabývající se podporou finančních produktů na trhu

Internet marketing communications of company engaged in the promotion of financial products on the market
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na Internet jako na jeden z nástrojů komunikace firmy s veřejností. V teoretické části je podrobně rozebrán marketingový komunikační mix a formy marketingové komunikace na Internetu. Praktická část práce se věnuje internetové marketingové komunikaci firmy, která podporuje finanční produkty na trhu tím, že má na svých webových stránkách podrobný přehled o většině z …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the Internet as one of the tools of communication with the public. The theoretical part is detailed marketing communication mix and forms of marketing communications on the Internet. The practical part of the work is devoted to Internet marketing communications firm that support financial products on the market by having on its website a detailed overview of most …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: PhDr. Ladislav Lašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní