Michaela RICHTEROVÁ

Bakalářská práce

Kriminalita v dopravě jako součást zvláštní části kriminologie

Criminality in traffic as a part of special section of criminology
Anotace:
Problematika nehodovosti a s ní spojené páchání trestné činnosti je poměrně široké a aktuální téma. Z této problematiky vyplývá cíl této práce, tedy zmapovat kriminalitu v silniční dopravě a v této souvislosti zhodnotit, zda trestné činy v dopravě ovlivnily policistu a účastníka dopravní nehody v jeho životě. Práce je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou. V teoretické části jsem se …více
Anotace:
a tragickou příhodu vzpomene. Díky své profesi si dávají větší pozor na silnicích, jezdí opatrněji, neboť vidí důsledky, které mohou nastat. Větší obavy mají i o své blízké od doby, co pracují jako policisté.
Abstract:
The issue of car accidents associated with committing crime is quite wide and current topic. From this issue results goal of this work, to chart the crime in traffic and in this context to review, if crimes in traffic effected the policemen and the participants of the car accident in their life. The work is divided in two parts the theoretical and the practical. In the theoretical part I focused on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2014
Zveřejnit od: 11. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RICHTEROVÁ, Michaela. Kriminalita v dopravě jako součást zvláštní části kriminologie. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.8.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 11. 8. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses q9kpvt q9kpvt/2
13. 8. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulánová, L.
13. 8. 2014
Bulánová, L.
14. 8. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.