Adéla ZAJÍCOVÁ

Bakalářská práce

Hrad jako šlechtická rezidence na příkladu pánů z Kravař

The castle as a noble residence on the example of the Lords of Kravaře
Anotace:
Cílem bakalářské práce je popsat a analyzovat roli hradů jako středověkých šlechtických sídel na příkladu hradních lokalit, které byly ve 13.-15. století v držení moravského panského rodu pánů z Kravař. Role hradů bude analyzována v kontextu rodových majetkových držav. Pozornost bude věnována jejich rezidenční funkci (mj. s ohledem na užívané predikáty) a dále také jejich hospodářské a vojenské úloze …více
Abstract:
The object of this Bc. thesis is to analyze role of the medieval castles as a nobles mansions. There will be usaage of castles locatios which was in possesion of the Moravian noble family of Kravař during 13th to 15th century as example. Castle roles will be analyze in context of Kravař noble family possesions. Attention will be held to their residential roles and their economical and militant task …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAJÍCOVÁ, Adéla. Hrad jako šlechtická rezidence na příkladu pánů z Kravař. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Dějiny umění a památková péče - Historie

Práce na příbuzné téma