Bc. Michal Jánošík

Diplomová práce

Porovnanie foriem financovania podnikateľských subjektov v ČSOB Leasing, a.s.

The Comparison of founding forms of business subjects in ČSOB Leasing, a.s.
Abstract:
The aim of my diploma thesis is to analyze the leasing market as a whole with the focus on vehicles' funding, which is nowadays a dominant funding subject in a way of leasing from the total size of our market's arrangements funding. At the beginning of my diploma thesis I deal with funding forms of business subjects, which are the most available in our conditions and at the same time they are used …více
Abstract:
Cieľom mojej diplomovej práce je analýza leasingového trhu ako celku so zameraním sa na financovanie vozidiel , ktorý je v súčasnosti dominantným predmetom financovania formou leasingu z celkového objemu financovania zariadení na našom trhu. V úvodnej časti mojej diplomovej práce sa budem zaoberať formami financovania podnikateľských subjektov, ktoré sú najdostupnejšími v našich podmienkach a zároveň …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Ladislav Pšenák
  • Oponent: Ing. Miroslav Križan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance