Bc. Jiří Bezdíček

Diplomová práce

Vliv biotechniky sadby na odrůstání krytokořenného sadebního materiálu smrku ztepilého a buku lesního

The effect of plantation biotechnique on container-grown and balled plants growing up of Norway spruce and European beech
Anotace:
Cílem práce bylo zjistit, jaký vliv má rozdílná biotechnika sadby, rozdílné typy obalů a půdy na odrůstání krytokořenného sadebního materiálu smrku ztepilého a buku lesního. Měření bylo realizováno na dvou plochách v lesním hospodářském celku LESCUS Cetkovice s.r.o., jednalo se o středně těžké a těžké půdy. Pro jednotlivé druhy sadebního matriálu byly určeny způsoby výsadby, u kterých byly následně …více
Abstract:
The aim of thesis was to determine the effect of the different plantation biotechnique, different types of packaging and soil type for growing up of Norway spruce and European beech ball and balled planting stock. Measurements were performed on two plots within Management-plan area LESCUS Cetkovice Ltd. and it was a combination of medium-heavy-textured and heavy-textured soils. The types of planting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta