BcA. Karin Wintrová

Bakalářská práce

Proměny taneční a pohybové výchovy v oblasti Karlovy Vary

Transformations of dance and movement education in Karlovy Vary
Anotace:
Ve své práci se zabývám historickými kořeny vzniku taneční výchovy jako systému, počátky taneční a pohybové výchovy v české republice a jejím dalším vývojem. Na několika konkrétních příkladech Základních uměleckých škol v karlovarském kraji popisuji taneční oddělení od jejich vzniku až po současnost.
Abstract:
My Bachelor´s thesis deals with historical roots of dance education, the beginnings of dance and physical education in the Czech Republic and its further development. Several specific examples of basic art schools in the Karlovy Vary Region describe the dance department from its inception to the present day.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Hana Halberstadt
  • Oponent: prof. Mgr. Zoja Mikotová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/dawr9/