Mgr. Zdeňka Opřátková

Diplomová práce

Hudební a pohybová výchova s prvky muzikoterapie v edukačním procesu u žáků základní školy speciální

Music and movement education with components of Music therapy in educational process of pupils in primary special school
Anotace:
OPŘÁTKOVÁ, Zdeňka: Hudební a pohybová výchova s prvky muzikoterapie v edukačním procesu u žáků základní školy speciální, diplomová práce. Brno, MU 2017, s. 127. Diplomová práce se zabývá problematikou propojení hudební a pohybové výchovy s prvky muzikoterapie u žáků základní školy speciální se zaměřením na žáky s těžkým mentálním postižením. Vymezuje mentální postižení a přibližuje výchovně vzdělávací …více
Abstract:
Opřátková, Zdeňka: Music and Movement Education with Components of Music Therapy in Pupils of Primary Special School, thesis. Brno, MU 2017, s. 127. The thesis deals with the issue of linking music and movement education with components of music therapy in primary special schools oriented on pupils with severe mental impairment. It defines the problems of mental impairment and offers an insight into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele