Jan ANDRÁŠEK

Bachelor's thesis

Fenomén James Bond v průběhu času a jeho podoby.

Changes of the Phenomenon of James Bond in time and his forms.
Abstract:
Cílem této práce je popsat fenomén James Bonda. Poukázat na politické pozadí tohoto fenoménu a určit do jaké míry měla politická situace vliv na Flemingovu tvorbu. Dále jak se tento fenomén a Flemingova tvorba vyvýjela v průběhu času a jehio podoby.
Abstract:
The main aim of this work is to describe the phenomenon of James Bond. Than to find out the political background of this phenomenon and to determine to what extent should the political situation influence on Fleming's creation. And in addition to this phenomenon, and Fleming's work evolved in the time.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Eva Raisová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ANDRÁŠEK, Jan. Fenomén James Bond v průběhu času a jeho podoby.. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
International Regional Studies / International Relations - British and American Studies

Theses on a related topic