Bc. Martin Vašinka

Diplomová práce

Obsah toxických kovů v biologicky rozložitelném odpadu

Toxic metals in the biologically degradable waste
Anotace:
Cílem práce bylo zhodnotit obsah toxických kovů konkrétně arsenu, mědi, zinku, olova a kadmia v biologicky rozložitelném odpadu a posoudit podíl místně geologických podmínek na obsah těžkých kovů v připraveném kompostu. Mnou zkoumané prvky až na arsen patří mezi těžké kovy, jelikož je jejich hustota vyšší než 5 g/cm3. Arsen patří mezi polokovy. Kadmium, chrom, měď, rtuť, nikl, arsen, olovo a zinek …více
Abstract:
The purpose of this work was evaluating amount of toxic metals, especially arsenic, copper, zinc, lead and cadmium in the biologically degradable waste and consider participation of the local geological conditions on amount of heavy metals in prepared compost. The elements which I research except arsenic belong amongst heavy metals, for their density is higher than 5 g/cm3. Arsenic belongs to metalloids …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.