Denisa Benešová

Master's thesis

Postavení vybraných členských zemí v EU (Chorvatsko, Bulharsko, Rumunsko)

The position of the member states in EU (Croatia, Bulgaria, Romania)
Abstract:
Diplomová práce se zabývá postavením Bulharska, Rumunska a Chorvatska v Evropské unii. Práce je primárně zaměřená na makroekonomické ukazatele, které čtenáři přiblíží ekonomickou situaci jednotlivých států. Cílem práce je zhodnocení makroekonomických ukazatelů za období před vstupem a po vstupu do EU s následnou prognózou ekonomického vývoje v budoucnu. Práce poukazuje na možná rizika a výzvy, kterým …more
Abstract:
The thesis is about the position of the member states in EU – Bulgaria, Romania and Croatia. The main part of the thesis is primarily focused on macroeconomic indicators, which will introduce the economic situation of individual states to the readers. The aim of the thesis is to evaluate the macroeconomic indicators for the period before the accession and after joining the EU together with a forecast …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 2. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2019
  • Supervisor: Josef Bič
  • Reader: Stanislav Šaroch

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78164