Petra Váňová

Bakalářská práce

Klasické tance a volný čas žáků základních škol

Clasic dance and leisure time of elementary school
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá Klasickými tanci a jejich působením na žáka základní školy ve volném čase. Teoretická část je zaměřena na taneční výchovu a její začlenění do výuky. Praktická část obsahuje návrhy hudebně pohybových a tanečních her a aplikování tance do výuky. Obsahuje také výzkumnou část, do které spadá dotazník, výzkumné otázky a hodnocení.
Abstract:
The bachelor thesis deals with classical dance and its effects on primary school pupils in their free time. The theoretical part focuses on dance education and its integration into teaching process. The practical part contains proposals of music, movement and dance games and their application in the teaching of dance. It also includes research which it questionnaire, research questions and evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014
Zveřejnit od: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Píša

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Váňová, Petra. Klasické tance a volný čas žáků základních škol. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN