Bc. David Štádlík

Diplomová práce

Motivace a stimulace pracovníků ve společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna a.s.

The staff motivation and stimulation in compamy Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
Anotace:
Cílem diplomové práce je podat teoretická východiska problematiky motivace a stimulace pracovníků. Popsat a zhodnotit systém motivace a stimulace pracovníků ve zvoleném podniku, jímž je společnost Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. V teoretické části práce jsou sepsány informace z dostupných dokumentů vztahujících se k dané problematice. Je zaměřena na vysvětlení základních pojmů z oblasti motivace …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to give a theoretical basis of motivation and stimulation of workers and to describe and evaluate the system of staff motivation and stimulation in selected company, which is Modrá pyramida saving bank, a. s. Theoretical part consists of an information based on the public documents relating to the above mentioned basis. It is focused on explanation of basic terms in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: Ing. Alžběta Bušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance