Bc. Jan Kamiš

Diplomová práce

Personální řízení v síti restaurací rychlého občerstvení

Personnel management in a network of fast food restaurants
Anotace:
Obsahem DP je analýza personálního řízení v síti restaurací rychlého občerstvení. DP se zabývá analýzou současného stavu personální politiky ve zvolené síti společností. Tato analýza zahrnuje řízení pracovního výkonu, hodnocení zaměstnanců, organizace práce, pracovní podmínky, pracovní vztahy, a další složky personálního řízení. Ke zjištění kvality těchto personálních činností bylo použito dotazníkové …více
Abstract:
The content of this DP is the analysis of personnel management in a network of fast food restaurants. The DP analyzes the current state of HR policy in the selected network of companies. This analysis includes performance management, employee assessment, organization of work, working conditions, labor relations, and other components of personnel management. To determine the quality of personnel activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: PhDr. Hana Navarová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní