Theses 

Identita policejní organizace – Bc. Jiří Dohnal

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Master programme / field:
Physical Education and Sport / Applied Sport Education of Security Bodies

Theses on a related topic

Display description

Bc. Jiří Dohnal

Master's thesis

Identita policejní organizace

Identity of Police Organisation

Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou identity v policejních organizacích. Tento průzkum je součástí pokračujícího výzkumu zaměřeného na změny v evropských policejních silách. Je součástí projektu Comparative Police Studies in the EU ( COMPOSITE). V teoretické části je seznámení s policejní organizací České republiky, jejími složkami a strukturou. Dále se zde zabýváme organizační kulturou, týmovou spoluprací a firemní identitou. Výzkumná část diplomové práce je zaměřena na zjištění, zda jsou policejní organizace připraveny ke změnám, jaký mají celkový postoj ke změnám a policejní profesi obecně. Dotazníkové šetření nám ukázalo, že výzkumný soubor má kladný přístup ke změnám a ke své profesi

Abstract: The thesis deals with the issue of identity police organizations. This survey is part of ongoing research focused on changes in European police forces. It is part of the project Comparative Police Studies in the EU ( COMPOSITE). The theoretical part is introduction with police organizations of the Czech Republic, components and structure. In addition to dealing with organizational culture, teamwork and corporate identity. The research part of the thesis focuses on the changes in police organization, attitude to changes and police profession in general. The questionnaire survey showed that the research group has positive attitude to changes and the profession as well.

Keywords: Identita, spolupráce, policie, změny, Identity, cooparation, police, changes

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Michal Vít, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 14:36, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz