Bc. Marek ZÁHORSKÝ

Bakalářská práce

AUTOMATICKÝ EXTERNÍ DEFIBRILÁTOR U HORSKÉ SLUŽBY

AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR IN MOUNTAIN RESCUE SERVICE
Anotace:
Tato práce pojednává o automatickém externím defibrilátoru v jednotlivých oblastech Horské služby České republiky. Zaměřuje se na jejich uplatnění v podmínkách HS v rámci praktické části. Poskytuje informace o jejich využití a četnosti používání jednotlivými oblastmi HS ČR. První kapitola je zaměřena na teoretické informace o automatickém externím defibrilátoru a o Horské službě České republiky. Druhá …více
Abstract:
This work deals with the automatic external defibrillators in the various fields of the Mountain Rescue Service in the Czech Republic. It focuses on their use in the MRS under the terms of the practical part. Provides information on their use and frequency of use by MRS in different areas of the Czech Republic. The first chapter is focused on theoretical information about automatic external defibrillators …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009
Zveřejnit od: 29. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Renáta Zoubková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÁHORSKÝ, Marek. AUTOMATICKÝ EXTERNÍ DEFIBRILÁTOR U HORSKÉ SLUŽBY. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta