Eva Tanková

Bakalářská práce

Organizácia verejnej správy v SR

The organization of public administration in Slovakia
Abstract:
This bachelor thesis deals with historical and contemporary development of public administration in Slovak Republic. The aim of thesis is to compare public administration in past and after execution of reforms and to evaluate its actual changes after joining the European Union. The first chapter concerns with the development of public administration from the historical point of view. It is focused …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá historickým a súčasným vývojom verejnej správy na území Slovenskej republiky. Naším cieľom je porovnať verejnú správu v minulosti a po zrealizovaní reforiem a zhodnotiť jej aktuálne zmeny po vstupe do Európskej únie. V prvej kapitole sa zaoberáme vývojom verejnej správy z historického hľadiska. Zameriavame sa hlavne na reformy, ktoré boli uskutočnené od roku 1989 až po súčasnosť …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Marian Korytiak
  • Oponent: Ing. Jaroslav Paľa, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře