Kristýna Verešová

Diplomová práce

Hodnocení technické efektivity muzeí zřizovaných Ministerstvem kultury ČR

Technical Efficiency Evaluation of Museums Established by the Czech Ministry of Culture
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zhodnocením technické efektivity a produktivity muzeí zřizovaných Ministerstvem kultury ČR. Teoretická část charakterizuje kulturu a kulturní činnost v ČR, specifika a pravidla hospodaření státních příspěvkových organizací a muzejní činnost v ČR. Praktická část je věnována třinácti muzeím, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo kultury ČR. Nejdříve se zaměřuje na Ministerstvo …více
Abstract:
The thesis deals with the evaluation of the technical efficiency and productivity of museums established by the Czech Ministry of Culture. The theoretical part describes the culture and cultural activities in the Czech Republic, specifics and rules for the management of state contributory organizations and museum activities in the Czech Republic. The practical part is focused on thirteen museums established …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Jiří Bečica
  • Oponent: Lenka Rutteová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava