Bc. Pavel Stařičný

Master's thesis

Alternativní formy řešení sporů on-line

Alternative on-line Dispute Resolution
Abstract:
Práce se věnuje aktuálním právním problémům alternativních forem řešení sporů online. V práci je nejprve uvedena definice ODR a přehled základních forem ODR, které jsou následně srovnány s online arbitráží. Práce se dále věnuje možnosti využití ODR v českém právním prostředí, a dále se zaměřuje na aktuální legislativní iniciativy UNCITRAL a Evropské Unie. Podstatná část práce je věnována připravovanému …more
Abstract:
The thesis deals with actual legal issues of online dispute resolution. First is the definition of ODR and overwiew of basic ODR forms, which are compared with the online arbitration. The work further deals with the possibility of ODR in Czech legal environment and focuses on the current UNCITRAL and EU legislative initiatives. A substantial part of the thesis is focused on the pilot project providing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2013
  • Supervisor: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Bc. Jaromír Šavelka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta