Mgr. Bc. Michael Štefánek

Rigorózní práce

Nedovolené snižování hodnoty dlužníkova majetku na úkor přihlášených věřitelů v insolvenčním řízení

Illegal reduction the value of the debtor's assets at the expense of insolvency creditors
Anotace:
Rigorózní práce se zabývá nedovoleným snížením hodnoty dlužníkova majetku, které způsobí snížení míry uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení. Zabývá se ne zcela jednoznačnou problematikou, která pramení ze skutečnosti, že insolvenční právo je aktivně a hojně využíváno až v posledních několika letech. Práce se zaměřuje na provázanost insolvenčního řízení s jinými právními předpisy, například trestními …více
Abstract:
Rigorous work deals with the illicit reduction in the value of the debtor's assets, which will reduce the satisfaction of creditors in insolvency proceedings. Rigorous work deals with not quite clear issues that arise from the fact that insolvency law is actively and abundantly used in the last few years. Rigorous work focuses on the interconnection of insolvency proceedings with other legal regulations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
  • Oponent: JUDr. Radim Chalupa, Ph.D., Mgr. Martin Lebeda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta