Bc. Blanka Dobešová

Diplomová práce

"Až umřu, zasaďte na mně jabloň" Environmentální a společenské přínosy přírodního pohřebnictví

The environmental Aspects of Burials
Anotace:
Anotace Práce představuje přírodní hřbitovy a ukazuje jejich přínosy pro ochranu přírody i pro účastníky přírodních pohřbů. Jedním z cílů práce je upozornit na negativní environmentální souvislosti současného pohřebnictví (kremace a klasického pohřbívání do země) a představit jeho šetrnější alternativy. Na popisu fungování vybraných přírodních hřbitovů ve Velké Británii, USA a v Německu dává vyniknout …více
Abstract:
Annotation This thesis introduces natural burial grounds and analyses their benefits for the nature protection and contributions for the participants of natural funerals. One of the aims of this work is to highlight negative environmental impacts of current funeral business (cremation and conventional burials) and to introduce environmentally friendlier alternatives of interment. This work also displays …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. RNDr. Hana Librová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Eva Fraňková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií