Bc. Tomáš HUDA

Diplomová práce

Detekce emocí v evokovaných potenciálech

Detection of emotions in event related potentials
Abstract:
This thesis explores measuring emotions using event-related potentials (ERP) and extends the idea to measure beer drinkability. The rst part explains the background for the experiment - electroencephalography (EEG), eventrelated potentials (ERP), emotions, and summaries the similar experiments that were used as headstones for the nal experiment. The crucial component should be late-positive potential …více
Abstract:
Práce zkoumá měření emocí za použití evokovaných potenciálů a navazuje na myšlenku měření pitelnosti piva. V první části je vysvětleno pozadí experimentu - elektroencefalografie (EEG), evokované potenciály, emoce, a jsou zde podobné experimenty a jejich závěry, které byly použity jako základy pro vytvoření výsledného experimentu. Hlavní komponenta by měl být pozdní pozitivní potenciál, ale dřívější …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Roman Mouček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUDA, Tomáš. Detekce emocí v evokovaných potenciálech. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Inteligentní počítačové systémy