Bc. Alena Zýková

Diplomová práce

Udržitelný cestovní ruch na Kokořínsku

Sustainable tourism in the area "Kokořínsko"
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na možnosti rozvoje udržitelného cestovního ruchu v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy této problematiky – co je to udržitelný cestovní ruch, specifika chráněných krajinných oblastí a speciálně chráněných území obecně. Je zde také stručná historie ochrany přírody v České republice. V další části je podrobný …více
Abstract:
This thesis is focused on possibilities of sustainable tourism development in the protected area Kokořínsko. In the theoretical part are definitions of the basic terms in this thesis – suistainable tourism, specificity of protected areas and the special protected areas generally. There is also the brief history of protection the nature in the Czech Republic. The next part contains detailed description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2014
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze