Nikol ŠEVČÍKOVÁ

Bakalářská práce

Dogs of Instagram: The linguistic representation of dogs in Instagram posts

Dogs of Instagram: The linguistic representation of dogs in Instagram posts
Abstract:
This bachelor thesis deals with the multimodal analysis of dog profiles on Instagram. The aim of the thesis is to find out how dog accounts present themselves through utilizing various linguistic and visual strategies on Instagram. The theoretical part of the thesis thoroughly examines the concept of social media. Special emphasis is placed on Instagram, which is a popular social media network utilized …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá multimodální analýzou psích profilů na Instagramu. Cílem práce je zjistit, jak jsou psi na Instagramu prezentování pomocí různých jazykových a vizuálních strategií. V teoretické části práce je rozebráno, co jsou sociální sítě. Zvláštní důraz je kladen na Instagram, který je populární sociální sítí pro sdílení fotografií. Dále jsou v práci důkladně vysvětlené pojmy jako …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dominika Beneš Kováčová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEVČÍKOVÁ, Nikol. Dogs of Instagram: The linguistic representation of dogs in Instagram posts. Ostrava, 2023. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta