Mgr. Šárka Michalíková

Diplomová práce

Komunikační strategie veřejných galerií výtvarného umění v České republice

Communication Strategies of Public Art Galleries in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá komunikačními strategiemi veřejných galerií výtvarného umění v České republice. Teoretická část práce se věnuje vymezení pojmů galerie a muzeum umění, typologii galerií, jejich financování a poslání. Nastiňuje roli arts managementu a arts marketingu a kriticky se zabývá marketingovým přístupem veřejných galerií s ohledem na jejich zaměření a poslání. Praktická část práce věnuje …více
Abstract:
The diploma thesis deals with communication strategies of public art galleries in the Czech Republic. The focus of the theoretical part is on the definition of the terms gallery and art museum, typology of galleries, their financing and mission. It outlines the role of arts management and arts marketing and critically deals with the marketing approach of public galleries with respect to their focus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vít Jakubíček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Michalíková, Šárka. Komunikační strategie veřejných galerií výtvarného umění v České republice. Zlín, 2022. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe