Theses 

Návykové látky v souvislosti s rizikovým chováním žáků SŠ – Bc. Michal Prokeš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování

Bc. Michal Prokeš

Bakalářská práce

Návykové látky v souvislosti s rizikovým chováním žáků SŠ

Addictive substances in connection with the risky behaviour of secondary school pupils

Anotace: Bakalářská práce „Návykové látky v souvislosti s rizikovým chováním žáků SŠ se zabývá problematikou užívání návykových látek, jako je alkohol a drogy, u žáků středních škol a s ním spojené rizikové chování, které je těmito látkami vyvoláváno. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části vymezujeme pojmy mládež, parta, vrstevníci. Další kapitoly se věnují návykovým látkám. Zabývat se budeme legálními návykovými látkami, lehkými návykovými látkami a návykovými látkami nelegálními, jejichž držení a užívání je v naší republice trestným činem. V dalších kapitolách budeme hovořit o chování mladistvých pod vlivem těchto omamných a návykových látek. V poslední kapitole se budeme zabývat prevencí rizikového chování. Část praktická vychází ze zjištěných údajů nestandardizovaného dotazníku. Průzkumné předpoklady, které byly stanoveny, jsou v závěru praktické části.

Abstract: The bachelor thesis “Addictive substances in connection with the risky behaviour of secondary school pupils“ deals with the use of addictive substances such as alcohol and drugs by secondary school students. The work also pays attention to the risky behaviour of pupils which is caused by these substances. The thesis is divided into two parts, the theoretical and the practical. In the theoretical part we define the concepts of youth, group ,coevals. The other chapters discuss addictive substances. We will deal with legal drugs, light drugs and illegal drugs whose possession and use is a criminal offence in our country. In the other chapters we will speak about the behaviour of juveniles who are under the influence of narcotic and addictive substances. In the last chapter we will investigate the prevention of the risky behaviour. The practical part is based on the non - standardized data questionnaire. At the conclusion of the practical part there are also some exploratory assumptions thathavebeenstipulated.

Klíčová slova: mládež, syndrom rizikového chování pod vlivem návykové látky, drogy, prevence v rodině, preventivní programy ve škole, youth, behavioral risk syndrome under the influence of addictive substance, drugs, prevention in the family, preventive programs at school.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 23:36, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz