Bc. Michal Prokeš

Bakalářská práce

Návykové látky v souvislosti s rizikovým chováním žáků SŠ

Addictive substances in connection with the risky behaviour of secondary school pupils
Anotace:
Bakalářská práce „Návykové látky v souvislosti s rizikovým chováním žáků SŠ se zabývá problematikou užívání návykových látek, jako je alkohol a drogy, u žáků středních škol a s ním spojené rizikové chování, které je těmito látkami vyvoláváno. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části vymezujeme pojmy mládež, parta, vrstevníci. Další kapitoly se věnují návykovým látkám …více
Abstract:
The bachelor thesis “Addictive substances in connection with the risky behaviour of secondary school pupils“ deals with the use of addictive substances such as alcohol and drugs by secondary school students. The work also pays attention to the risky behaviour of pupils which is caused by these substances. The thesis is divided into two parts, the theoretical and the practical. In the theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování