Bc. Michal Prokeš

Bachelor's thesis

Návykové látky v souvislosti s rizikovým chováním žáků SŠ

Addictive substances in connection with the risky behaviour of secondary school pupils
Abstract:
Bakalářská práce „Návykové látky v souvislosti s rizikovým chováním žáků SŠ se zabývá problematikou užívání návykových látek, jako je alkohol a drogy, u žáků středních škol a s ním spojené rizikové chování, které je těmito látkami vyvoláváno. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části vymezujeme pojmy mládež, parta, vrstevníci. Další kapitoly se věnují návykovým látkám …more
Abstract:
The bachelor thesis “Addictive substances in connection with the risky behaviour of secondary school pupils“ deals with the use of addictive substances such as alcohol and drugs by secondary school students. The work also pays attention to the risky behaviour of pupils which is caused by these substances. The thesis is divided into two parts, the theoretical and the practical. In the theoretical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2018
  • Supervisor: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Reader: RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training