Bc. Kalichová Kalichová

Bakalářská práce

Epigenetické mechanismy a jejich význam pro těhotenství, porod a novorozence

Epigenetic mechanisms and their importance for pregnancy, childbirth and newborns
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá epigenetickými mechanismy a jejich vlivem na zdraví, prekoncepci, těhotenství, porod a novorozence. Zaměřuje se na jednotlivé determinanty zdraví z hlediska působení epigenetických faktorů. Jsou zde také popsány způsoby přenosu genetické informace a vysvětleny termíny a principy epigenetických mechanismů. Záměrem práce bylo s využitím nejnovějších poznatků o epigenetice …více
Abstract:
The present bachelor thesis deals with epigenetic mechanisms and their influence on health, preconception, pregnancy, birth and newborns. It focuses on individual determinants of health in terms of the action of epigenetic factors. It also describes the modes of transmission of genetic information and explains the terms and principles of epigenetic mechanisms. The intention of this thesis was to use …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Veselá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistence

Práce na příbuzné téma