Bc. Simone Raidová

Bakalářská práce

Epidemiologicky rizikové potraviny: domácí versus kupované

Epidemiologically risky food: homemade versus store-bought
Anotace:
Tato práce se zabývá epidemiologicky rizikovými potravinami a rozdíly mezi těmito potravinami domácí výroby a vyrobenými konvenčním způsobem. V teoretické části jsou popsána alimentární onemocnění, která mohou být způsobena konzumací rizikových potravin, které nebyly například správně tepelně upraveny. Dále jsou popsány vybrané epidemiologicky rizikové potraviny, které se často vyrábí i v domácnostech …více
Abstract:
This work deals with epidemiologically risky foods and the differences between these foods of domestic production and produced in a conventional way. The theoretical part describes food-borne diseases that may be caused by the consumption of risky foods that have not been properly heat treated. Furthermore, selected epidemiologically hazardous foods are described, which are often produced in households …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Aleš Peřina, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Danuše Lefnerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut