Michal Bém

Bakalářská práce

A Marketing Mix Analysis of DV Buddy in Order to Increase Competitiveness

A Marketing Mix Analysis of DV Buddy in Order to Increase Competitiveness
Abstract:
The main objective of this thesis is to collect fundamental data about the DV Buddy product, its potential competition, potential markets that could be targeted and suggestions on how to construct marketing mix. Thesis is divided into two parts: theoretical and practical. Theoretical part is focused on the knowledge that is required to construct the practical part. Practical part is focused on fulfilling …více
Abstract:
Hlavním cílem této práce je shromáždit základní data týkající se výrobku DV Buddy, jeho potenciální konkurence, potenciálních trhů, na které je možné zacílit a předložit návrhy jak konstruovat marketingový mix. Práce je rozdělená na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část zaměřuje svou pozornost na znalosti, které jsou potřebné k vytvoření praktické části. Praktická část se soustředí na …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bém, Michal. A Marketing Mix Analysis of DV Buddy in Order to Increase Competitiveness. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe