Bc. Daniel Duchek

Bakalářská práce

Problematika brownfields se zaměřením na pražské pivovary

The Issue of Brownfields with a Focus on Prague Breweries
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou brownfields se zaměřením na pražské pivovary. Cílem mé bakalářské práce je objasnit pojem brownfields. Další cíle se týkají především identifikace a analýzy vybraných příkladů z oblasti pivovarnictví v Praze – konkrétně Branického pivovaru na Praze 4 a Holešovického pivovaru na Praze 7.
Abstract:
The subject of this bachelor work are brownfields with specific focus on Prague breweries. The aim of this work is to explain the term of brownfields. Another aims are focused mainly on identification and analysis of selected examples from the area of beer industry in Prague – specifically Branik Brewery in Prague 4 and Holešovice Brewery in Prague 7.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Roman Vodný, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. arch. Alena Mansfeldová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Oceňování majetku