Bc. Marie Traxlerová

Bachelor's thesis

Emocionální a behaviorální potíže dětí a dospívajících a faktorová struktura českých verzí dotazníku Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ)

Child and adolescent emotional and behavioural difficulties and factor structure of the Czech versions of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)
Anotácia:
Ve své bakalářské diplomové práci zpracovává autorka téma emocionálních a behaviorálních potíží dětí a dospívajících, a to ve vztahu ke zkoumání faktorové struktury dotazníku Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) v podmínkách českého sociokulturního prostředí. Pojednání o potížích dětí a adolescentů v oblasti chování a prožívání je ukotveno v systémovém přístupu k této problematice, v němž …viac
Abstract:
The author deals with the topic of emotional and behavioural difficulties of children and adolescents in her bachelor diploma thesis, in relation to exploration of the factor structure of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) in the Czech socio-cultural milieu. The treatise of child and adolescent difficulties in the area of experience and behaviour is anchored in the system approach to …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2007
  • Vedúci: prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
  • Oponent: PhDr. Ivana Poledňová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií