Bc. Pavel KALINA

Diplomová práce

Vyhodnocování výbojové činnosti v elektrických zařízeních

Evaluation of discharge activity in electrical devices
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na částečné výboje. V první části je pro uvedení do problematiky popsán vznik výbojů, poté jsou popsány v dnešní době používané metody pro měření a vyhodnocování částečných výbojů s ohledem na platnou technickou normu. Následně je proveden rozbor digitálního měřicího přístroje od firmy Power Diagnostix. Poslední část je zaměřena na měření částečných výbojů při …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the partial discharge. The first part is described generation of the partial discharge and introduction to the problems. Then they are described used methods for measurement and evaluation of partial discharge according to applicable technical standard nowadays. Subsequently, is described an analysis of digital measuring device from Power Diagnostix. The last part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Eva Müllerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KALINA, Pavel. Vyhodnocování výbojové činnosti v elektrických zařízeních. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/