Bc. Pavel KALINA

Master's thesis

Vyhodnocování výbojové činnosti v elektrických zařízeních

Evaluation of discharge activity in electrical devices
Abstract:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na částečné výboje. V první části je pro uvedení do problematiky popsán vznik výbojů, poté jsou popsány v dnešní době používané metody pro měření a vyhodnocování částečných výbojů s ohledem na platnou technickou normu. Následně je proveden rozbor digitálního měřicího přístroje od firmy Power Diagnostix. Poslední část je zaměřena na měření částečných výbojů při …more
Abstract:
This diploma thesis is focused on the partial discharge. The first part is described generation of the partial discharge and introduction to the problems. Then they are described used methods for measurement and evaluation of partial discharge according to applicable technical standard nowadays. Subsequently, is described an analysis of digital measuring device from Power Diagnostix. The last part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Ing. Eva Müllerová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KALINA, Pavel. Vyhodnocování výbojové činnosti v elektrických zařízeních. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/