Bc. Martina Tapšíková, DiS.

Bakalářská práce

Problematika řízení pracovního kapitálu

Issues of Working Capital Management
Anotace:
Problematika pracovního kapitálu je velmi důležitá pro efektivní řízení společnosti. Bakalářská práce je zaměřená na řízení pohledávek. V teoretické části nejdříve popíši členění pohledávek, jejich zajištění, možnosti vymáhání a účetní řešení. V praktické části představím společnost a popíši její řízení pohledávek. Cílem práce budou návrhy a doporučení, které povedou k minimalizaci nedobytných pohledávek …více
Abstract:
The working capital is very important for effective management of the company. Bachelor thesis gives management claims. The first theoretical part of the chronicle, enforcement and the solution. In the practical part of the company and its management to chronicle. Proposals and recommendations of the work will be to minimise the bad debts.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Ivana Turková, MBA
  • Oponent: MBA Jaromír Stemberg

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní