Bc. František Kulič

Bakalářská práce

Online sociální sítě ve vzdělávání pohledem pedagogického výzkumu

Social networking sites in education through the lens of educational research
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem využití online sociálních sítí (SNS) ve vzdělávání pohledem pedagogického výzkumu. Cílem práce je identifikovat hlavní směry a témata pedagogického výzkumu SNS. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy, popisuje rozšíření SNS v současné společnosti, věnuje se konkrétním aspektům využití SNS ve vzdělávání a zaměřuje se na rešerši publikovaného pedagogického výzkumu …více
Abstract:
The thesis deals with the topic of social networking sites (SNS) in education through the lens of educational research. The aim of the thesis is to identify the main lines and topics of educational research of SNS. Theoretical part of the thesis outlines basic concepts, describes dissemination of SNS in current society, describes the specific aspects of SNS use in education and focuses on the amount …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Libor Juhaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta