Bc. Veronika Zezulová

Master's thesis

Ochrana soukromí a ochrana osobních údajů zaměstnance v obchodní společnosti

Protection of Privacy and Personal data of Employee in a Business Organization
Abstract:
Zezulová, V. Ochrana soukromí a ochrana osobních údajů zaměstnance v obchodní společnosti. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020.Diplomová práce je zaměřena na problematiku ochrany soukromí a ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Literární rešerše je věnována vymezení základních pojmů, právnímu zakotvení ochrany osobních údajů a soukromí, právům a povinnostem zúčastněných …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on the protection of privacy and personal data in labour relations. The literature research is devoted to the definition of basic terms, the legal base of the protection of personal data and privacy, the rights and obligations of the parties, the supervisory authority and the sanctions related to the non-compliance of obligations imposed by the law. The research focuses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta