Bc. Antonín Sokol

Bakalářská práce

Depresivita a životní spokojenost pacientů s rakovinou.

Depression and life satisfaction of patients with cancer.
Anotace:
Cílem této práce bylo prozkoumat a zachytit psychologické aspekty života pacientů s onkologickým onemocněním. První část práce se zabývá literárním přehledem dosavadních poznatků a teoretických základů ze sféry onkologie a psychoonkologie. V druhé části je popsán průběh a výsledky této studie. Třetí část práce obsahuje prezentaci závěrů a limitů studie. Studie probíhala ve spolupráci s Masarykovým …více
Abstract:
The goal of this study was to explore the psychological aspects of life of oncological patients. The first part of this paper examines the literary overview and theoretical basis of oncology and psychooncology. The second part describes the study and our results. Conclusions and limits of this study are presented in the third part. The study was carried out in cooperation with the Masaryk Memorial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Koutná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta