Bc. Klára Malá

Bakalářská práce

Nebankovní subjekty na finančním trhu

Nonbankactors in the financial market
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na komparaci nebankovních subjektů oproti bankám, a to z hlediska nabídky spotřebitelských úvěrů pro nepodnikající fyzické osoby. Srovnání je provedeno na základě analýzy nabídek spotřebitelských úvěrů vybraných subjektů působících na českém finančním trhu. Komparace přinese pohled na výhodnost produktů, které poskytují nebankovní subjekty a banky. Upozorní především na …více
Abstract:
The thesis is focused on comparisons of non-banking entities against the banks in terms of consumer credit offers for non-entrepreneurial physical persons. The comparison is based on the analysis of consumer credit offers ofselected entities operating in the Czech financial market. Comparison will bring insight into the benefits of products that are provided bynon-banking entities and banks. It points …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 10. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eliška Kvapilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Bankovnictví