Bc. Magdaléna Pišlová

Diplomová práce

Personální marketing v oblasti získávání a výběru zaměstnanců ve vybrané sociální nestátní neziskové organizaci

HR marketing in proccess of recruitment activities in chosen NGO (Non-Governmental Organization)
Anotace:
Cílem diplomové práce je najít vhodné procesy externího personálního marketingu v oblasti získávání a výběru nových zaměstnanců tak, jak je vnímají úspěšní uchazeči vybrané nestátní neziskové sociální organizace. Práce se ptala po otázce: V jakých aspektech je proces externího personálního marketingu při zisku a výběru pracovníků ne/dostatečný z pohledu úspěšných uchazečů o zaměstnání ve vybrané organizaci …více
Abstract:
The aim of the thesis is to find suitable processes of external HR marketing in the recruitment and selection of new employees, as perceived by the successful applicants of non-profit social organization. It was chosen a qualitative strategy that uses interviews and analyzes the documents. The theoretical part describes HR marketing as a part of classic marketing. It deals with external HR marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií