Martina Maximová

Bakalářská práce

Nástroje budování značky atraktivního zaměstnavatele uvnitř firmy

Employer Branding for a more successful company
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá nástroji budování značky atraktivního zaměstnavatele uvnitř firmy. Cílem práce je výběr a použití adekvátních nástrojů ,,Employer Brandingu“, spojených s analýzou motivačních procesů uvnitř společnosti, které by vedly k uspokojení potřeb zaměstnanců a tím i k lepší prosperitě dané firmy. V teoretické části práce jsou objasněny pojmy jako je interní budování značky, či atraktivita …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the various instruments of building the brand of an attractive employer within the company. The goal of the thesis is to select and apply adequate instruments for “Employer Branding” that are connected with the analysis of the motivational processes within the company that will lead to satisfying the employees’ needs and therefore to a greater prosperity of the company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 7. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Daniela Červenclová
  • Oponent: PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku