Bc. Pavel Klein

Master's thesis

Aplikace externího benchmarkingu ve společnosti působící v oblasti terciárního vzdělávání

Application of external banchmarking in company operating in tertialy education field.
Abstract:
Diplomová práce se zabývá srovnáním daného subjektu s konkurenty působící v oblasti terciárního vzdělávání, a to s využitím metody externího benchmarkingu. V teoretické části práce jsou popsány a vysvětleny základní pojmy týkající se dané problematiky především strategický management, benchmarking, SWOT analýza, Porterův model pěti hybných sil, ale také sektor terciárního vzdělávání atd. V praktické …more
Abstract:
The object of the diploma thesis is the comparison of selected educational institute with the competitors operating in the tertiary education field, using the external benchmarking method. The theoretical part presents the basic terms related to the issue, especially strategic management, benchmarking, SWOT analysis, Porter five competitive forces analysis, but also the tertiary education sector. In …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2015

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Tomáš Pyšný, Ph.D.
 • Reader: Lenka Cimbálníková, externi

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses qensm4 qensm4/2
21/5/2015
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Halíčková, K.
5/6/2015
Halíčková, K.
21/5/2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.