Marie HABRYCHOVÁ

Bakalářská práce

Systém péče o zaměstnance jako nástroj snižování migrace pracovní síly

Employee care system as a tool of decreasing workforce migration
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá přístupy konkrétních obchodních řetězců v roli zaměstnavatelů v Ústí nad Labem k novým zaměstnancům. Obchodní řetězce na trhu práce zaměstnávají velké množství lidí s nižším stupněm vzdělání. Ve výzkumu se zaměřuji na existenci adaptačních procesů pro nováčky a demonstruji příklad konkrétního adaptačního procesu. Důvodem je, aby se noví zaměstnanci v nové práci stabilizovali …více
Abstract:
The bachelor thesis investigates approaches of the specific trading chains in the role of employers in Ústí nad Labem to new employees. The trading chains have been selected by the reason of the fact that they employ a large number of people with lower education degree in the labour market. The thesis focuses on the existence of adaptation processes for newcomers and an example of a specific adaptation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Pleskot Igor

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
http://arl.ujep.cz/