Bc. Dávid Urban

Diplomová práce

Perspektíva poskytovania bankových služieb Inovácie v bankovníctve

Perspective of providing bank service Inovations in banking
Abstract:
Urban, Dávid: Perspective of providing bank service Inovations in banking (Diploma work) - Banking Institute Prague. Major profesor: Ing. Katarína Izáková, PhD. The diploma work covers the problematic of introduction and perspective in whole-saleing inovations of banking establishment. It deals with electronic banking and bankassu-rance as one of innovations in bank sector. The work also looks at forming …více
Abstract:
Urban, Dávid: Perspektíva poskytovania bankových služieb Inovácie v bankovníctve (Diplomová práca) – Bankovní institut vysoká škola Praha. Vedúca práce: Ing. Katarína Izáková, PhD. Diplomová práca je zameraná na problematiku zavádzania a perspektívy poskytovania noviniek v oblasti bankovníctva. Zaoberá sa elektronickým bankovníctvom a bankopoistením, ako jednými z noviniek v oblasti bankového sektoru …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Katarína Izáková, PhD.
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance