Bc. Barbora Smržová

Diplomová práce

Infekce močových cest a jejich diagnostika a léčba

Urinary tract infections and their diagnosis and treatment
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na aspekty diagnostiky a léčby močových infekcí, které patří mezi nejčastější infekční onemocnění člověka. Pro diagnostiku močových infekcí jsou nejvíce používány kultivační metody a detekce patogenní DNA metodou PCR. V rámci DNA diagnostiky byla zavedena metoda PCR detekce bakterie Gardnerella vaginalis. Nadměrné užívání antibiotik, používaných i při léčbě močových infekcí …více
Abstract:
This thesis is focused on aspects of diagnostics and treatment of urinary tract infections that is one of the most common diseases in humans. The cultivation methods and the detection of pathogenic DNA by the PCR method are most commonly used method, for the diagnostics of urinary tract infections. PCR detection method for Gardnerella vaginalis has been introduced in the framework of DNA diagnostics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta