Theses 

Infekce močových cest a jejich diagnostika a léčba – Bc. Barbora Smržová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Barbora Smržová

Diplomová práce

Infekce močových cest a jejich diagnostika a léčba

Urinary tract infections and their diagnosis and treatment

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na aspekty diagnostiky a léčby močových infekcí, které patří mezi nejčastější infekční onemocnění člověka. Pro diagnostiku močových infekcí jsou nejvíce používány kultivační metody a detekce patogenní DNA metodou PCR. V rámci DNA diagnostiky byla zavedena metoda PCR detekce bakterie Gardnerella vaginalis. Nadměrné užívání antibiotik, používaných i při léčbě močových infekcí, vede ke globálnímu problému - vzniku rezistence bakterií k antibiotikům. V rámci práce bylo provedeno kultivační a DNA vyšetření celkem 123 mužů a 67 žen. Byla stanovena rezistence k antibiotikům. Získané výsledky jsou diskutovány v souvislosti s výsledky stanovení citlivosti na antibiotika v jiných zemích. Ukázalo se, že citlivosti k antibiotikům se liší region od regionu, což souvisí s upřednostňovaným používáním antibiotik lékaři v daném regionu. Nejméně rezistencí v našem regionu vykazuje nitrofurantoin, který ale není pro léčbu močových infekcí vhodný vzhledem k jeho nedostatečnému účinku. Jako nejvhodnější antibiotikum se ukázal amoxicilin s kyselinou klavulenovou.

Abstract: This thesis is focused on aspects of diagnostics and treatment of urinary tract infections that is one of the most common diseases in humans. The cultivation methods and the detection of pathogenic DNA by the PCR method are most commonly used method, for the diagnostics of urinary tract infections. PCR detection method for Gardnerella vaginalis has been introduced in the framework of DNA diagnostics. Excessive use of antibiotics used to treat urinary infections leads to a global problem - the emergence of bacterial resistance to antibiotics. A total of 123 males and 67 females were examined by the cultivation method and DNA testing. Antibiotic resistance has been established. Obtained results are discussed in relationship to antibiotic susceptibility testing results in other countries. It has been shown that the susceptibility to antibiotics varies from region to region, which is related to the preferred use of antibiotic by doctors in the region. The least resistance in our region is shown by nitrofurantoin, which is not suitable for the treatment of urinary infections because of its insufficient effect. Amoxicillin with clavulanic acid was found to be the most appropriate antibiotic.

Klíčová slova: infekce močových cest, metoda PCR, antibiotická rezistence, Gardnerella vaginalis, urinary tract infections, PCR method, antibiotics resistance

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 1. 2019 07:04, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz