Bc. Daniela VOBŮRKOVÁ

Bakalářská práce

Postoje učitelů a rodičů k výchově a vzdělávání dvouletých dětí v mateřských školách.

Teacher´s and parent´s attitudes towards upbringing and early childhood education (age 2) in nursery schools.
Anotace:
Tématem bakalářské práce je výchova a vzdělávání dvouletých dětí v mateřských školách. V současné době se často setkáváme s diskutovaným problémem, který se týká přijímání dvouletých dětí do mateřských škol, které si kladou za obecný cíl podpořit zdravý tělesný, psychický i sociální vývoj a vytvořit tak optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Cílem výzkumu této kvalifikační práce …více
Abstract:
My dissertation topic is bringing up and education of two year old children in the kindergartens. Today we often deal with an often discussed issue concerning accepting two year old children into kindergartens. Those try to support healthy physical, social and mental development as well and by that create the best conditions for individual personal development. The aim of my research is to find out …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 1. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Valášková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOBŮRKOVÁ, Daniela. Postoje učitelů a rodičů k výchově a vzdělávání dvouletých dětí v mateřských školách.. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta