Bc. Jiří Prášek

Diplomová práce

Preference značky v rámci nákupního rozhodování

The Preference of Brand within the Purchasing Decision Process
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena zjištění preferencí značek zákazníků v oblasti malířských ba-rev. V první části práce je uvedena problematika nákupního chování a rozhodovacího pro-cesu zákazníka. Součástí teoretické části je udán základ pro kvantitativní a kvalitativní marketingový výzkum, který bude součástí praktické části práce. V teoretické části je vy-světlena definice, struktura komunikačního plánu …více
Abstract:
This master's thesis main focus is to find customers brand preferences in interior paints. In first part there are mentioned basic issues connected to shopping behaviour and decision making process of customer. Part of the theoretical part are also basics for quantitative and qualitative research, which will be main part of second, practical, part. In theoretical part there is also definition and structure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Josef Kocourek, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Prášek, Jiří. Preference značky v rámci nákupního rozhodování. Zlín, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace