Bc. Milan Košdy

Master's thesis

Emerging adulthood(Přechod do dospělosti a jeho specifické oblasti - plány, práce a pojetí osobní svobody)

Emerging adulthood (Transition to adulthood and its particularities – plans, job and understanding of personal freedom)
Abstract:
V poslední době se stále více prodlužuje „přechodové“ období, ve kterém si mladí lidé testují „život“ před tím, než plně přijmou za svůj svět dospělých. Nejen, že vstupují do manželství a stávají se rodiči později, ale oddálen se zdá i vstup do samostatného – dospělého života. Zkoušení různých alternativ v oblastech vztahů či práce je nejen běžené, ale je považováno za hodnotu sui generis. V této práci …more
Abstract:
Emerging adulthood Transition to adulthood and its particularities – plans, job and understanding of personal freedom Lately the period of transition, when young people test „life“ before they accept the reality of the world of adults, extends. Not only that they get married or become parents later, also the joining of their adulthood life seems to be postponed. They try different possibilitiesin filed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 6. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2007
  • Supervisor: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií